Actualiteiten

Advies Adviescollege Stikstofproblematiek

Op 25 september 2019 wordt het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek ("Commissie Remkes"), "Niet alles kan", gepresenteerd. Het is hier op te halen. Wertheim advocatuur B.V. geeft hieronder enkele hoofdlijnen weer, soms met commentaar. Directe aanleiding...

Lees meer

Actualiteitenmiddagen SAM Advocaten

SAM Advocaten treft alweer voorbereidingen voor de halfjaarlijkse SAM-symposia, waarbij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht worden behandeld. Actuele uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State staan centraal....

Lees meer

Parlementaire stukken Omgevingswet

Op onze site zijn nu de parlementaire stukken van het wetgevingstraject rondom de Omgevingswet te vinden. Klik hier. De Omgevingswet moet per 2021 in werking treden. De stukken die wij gebundeld hebben, beslaan al meer dan 9.000 pagina's, de stukken waarnaar met links...

Lees meer

Hoorcollege bestuursprocesrecht

Op 14 mei 2019 geeft Rob Wertheim aan rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen een hoorcollege over de uitspraak van de bestuursrechter en tijdige en finale geschilbeslechting door de bestuursrechter. Aan de orde komen onder meer de recente uitspraken van...

Lees meer