Rechtsgebieden

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht regelt de rechtsverhouding tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds. Bestuursorganen nemen eenzijdig besluiten op velerlei terreinen. Het kan onder andere gaan om de afwijzing van een subsidieaanvraag, de weigering van een Drank- en horecavergunning …

RUIMTELIJKE
ORDENING

Ruimtelijke ordening gaat over de inrichting van een gebied. Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast. De gemeenteraad kan aan gronden bijvoorbeeld de bestemming ‘Horeca’ …

MILIEU

De werkzaamheden op het terrein van het milieurecht zijn zeer uiteenlopend. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bestemmingsplanprocedure. Een bestemmingsplan kan namelijk de vestiging of uitbreiding van een bedrijf mogelijk maken. Als overheid vraagt u zich dan wellicht af of …

NATUUR

Wij hebben kennis en ervaring op het terrein van het natuurbeschermingsrecht. Voorafgaand aan de invoering van de Wet natuurbeschermingswet hebben wij samen met advocaten van ons samenwerkingsverband SAM Advocaten cursus…

Overige rechtsgebieden

Wertheim advocatuur B.V. is ook actief op het terrein van de Wet openbaarheid van bestuur, subsidies, bekostiging, contracteren met de overheid, onrechtmatige overheidsdaad, planschade, Wet bescherming persoonsgegevens, telecommunicatierecht en ambtenarenrecht.

Juridisch abonnement

Wertheim advocatuur b.v. geeft onder andere juridisch advies aan (semi-)overheden, woningcorporaties en bedrijven. Vaak heeft u slechts een korte juridische vraag en heeft u geen behoefte aan een uitgebreid advies. In dat geval biedt het juridisch abonnement van Wertheim advocatuur b.v. voor u een oplossing op maat.

Heeft u interesse in een juridisch abonnement dan beoordelen wij in een persoonlijk gesprek met u welk abonnement het beste bij u past. Neemt u hiervoor verblijvend contact met ons op.

De Wob-helpdesk

Voor al uw vragen over de Wet openbaarheid van bestuur.
Als bestuursorgaan wordt u vaak geconfronteerd met Wob-verzoeken. Het is dan goed mogelijk dat u een vraag heeft over de beoordeling van een Wob-verzoek en de toepassing van weigeringsgronden. Wij kunnen u dan van juridisch advies voorzien.

Ook als bedrijf kunt u geconfronteerd worden met een Wob-verzoek. Uw bedrijf heeft bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten met een gemeente. In de overeenkomst kan bedrijfsgevoelige informatie staan en u heeft belang bij weigering van het Wob-verzoek dat een concurrent heeft ingediend. Ook in dat geval kunnen wij u van advies voorzien. Soms wilt u als bedrijf zelf een Wob-verzoek doen omdat u het vermoeden heeft dat er informatie wordt achtergehouden. Wij kunnen u in dat geval helpen met het opstellen van een Wob-verzoek, maar ook behulpzaam zijn bij het maken van bezwaar als openbaarmaking wordt geweigerd.

Heeft u een vraag over de Wob? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.