Rechtsgebieden

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht regelt de rechtsverhouding tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds en tussen overheden onderling. Wij kunnen u adviseren over vergunningen, subsidies, de Wet openbaarheid van bestuur, de openbaarheid van raadsvergaderingen en nog veel meer.

RUIMTELIJKE ORDENING

Wij kunnen u adviseren over bestemmingsplannen, reactieve en proactieve aanwijzingen, structuurvisies en nog veel meer.

MILIEU

Wij hebben kennis en ervaring op het terrein van het milieurecht. Wij procederen en adviseren bijvoorbeeld over windparken.

NATUUR

Wij hebben kennis en ervaring op het terrein van het natuurbeschermingsrecht. Wij volgen de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek.

Overige rechtsgebieden

Wertheim advocatuur B.V. is bijvoorbeeld ook actief op het terrein van de Wet openbaarheid van bestuur, subsidies, bekostiging, contracteren met de overheid, onrechtmatige overheidsdaad, planschade, de Algemene verordening gegevensbescherming en het telecommunicatierecht.

Juridisch abonnement

Wertheim advocatuur b.v. geeft onder andere juridisch advies aan (semi-)overheden, woningcorporaties en bedrijven. Vaak heeft u slechts een korte juridische vraag en heeft u geen behoefte aan een uitgebreid advies. In dat geval biedt het juridisch abonnement van Wertheim advocatuur b.v. voor u een oplossing op maat.

Heeft u interesse in een juridisch abonnement dan beoordelen wij in een persoonlijk gesprek met u welk abonnement het beste bij u past. Neemt u hiervoor verblijvend contact met ons op.

De Wob-helpdesk

Voor al uw vragen over de Wet openbaarheid van bestuur.
Als bestuursorgaan wordt u vaak geconfronteerd met Wob-verzoeken. Het is dan goed mogelijk dat u een vraag heeft over de beoordeling van een Wob-verzoek en de toepassing van weigeringsgronden. Wij kunnen u dan van juridisch advies voorzien.

Ook als bedrijf kunt u geconfronteerd worden met een Wob-verzoek. Uw bedrijf heeft bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten met een gemeente. In de overeenkomst kan bedrijfsgevoelige informatie staan en u heeft belang bij weigering van het Wob-verzoek dat een concurrent heeft ingediend. Ook in dat geval kunnen wij u van advies voorzien. Soms wilt u als bedrijf zelf een Wob-verzoek doen omdat u het vermoeden heeft dat er informatie wordt achtergehouden. Wij kunnen u in dat geval helpen met het opstellen van een Wob-verzoek, maar ook behulpzaam zijn bij het maken van bezwaar als openbaarmaking wordt geweigerd.

Heeft u een vraag over de Wob? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Op grond van artikel 35b, lid 1, van de Regeling op de advocatuur, vermelden wij graag het volgende.

Rob Wertheim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • hoofdrechtsgebied Bestuursrecht, voor de subrechtsgebieden Bestuursprocesrecht, Europees recht, Handhavingsrecht, Subsidierecht;
  • hoofdrechtsgebied Omgevingsrecht, voor de subrechtsgebieden Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht en Ruimtelijk bestuursrecht.

Joost oude Egbrink heeft de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

  • hoofdrechtsgebied Bestuursrecht, voor de subrechtsgebieden Bestuursprocesrecht, Europees recht, Handhavingsrecht, Subsidierecht;
  • hoofdrechtsgebied Strafrecht.

Op grond van deze registraties zijn Joost en Rob verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.