Omgevingswet

Op deze pagina vindt u de parlementaire geschiedenis van de Omgevingswet en van een selectie van de flankerende wetgeving. De Omgevingswet zal volgens de regering in werking treden per 2021. Hieronder is per wet een bundeling van o.a. de parlementaire stukken (de Kamerstukken met eventuele bijlagen en de Handelingen) te vinden. Als u het betreffende PDF-bestand opent, krijgt u bladwijzers te zien die u kunt uitvouwen en invouwen. De PDF-bestanden zijn doorzoekbaar.

Hier vindt u:
– De Omgevingswet (Staatsblad, Kamerstukken, Handelingen) en de Bijlagen bij de parlementaire stukken. De parlementaire behandeling is als zodanig afgerond en de Omgevingswet is aangenomen. Zij zal echter worden gewijzigd door onder meer de Invoeringswet Omgevingswet, maar ook door de andere hieronder genoemde wetgeving. Zie voor een geconsolideerde wetstekst deze link naar het Omgevingswetportaal.
– De Invoeringswet Omgevingswet (Kamerstukken 34986) (Eerste Kamer tot en met stuk I). Zie voor losse en eventuele nieuwe stukken ook deze link.
– De Aanvullingswet bodem Omgevingswet (Kamerstukken 34864) (Eerste Kamer tot en met stuk C). Zie voor losse en eventuele nieuwe stukken ook deze link.
– De Aanvullingswet natuur Omgevingswet (Kamerstukken 34985) (Eerste Kamer tot en met stuk A). Zie voor losse en eventuele nieuwe stukken ook deze link.
– De Aanvullingswet geluid Omgevingswet (Kamerstukken 35054) (Eerste Kamer tot en met stuk A). Zie voor losse en eventuele nieuwe stukken ook deze link.
– De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Kamerstukken 35133) (Tweede Kamer tot en met stuk 13). Zie voor losse en eventuele nieuwe stukken ook deze link.
– Wat betreft het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn de Nota’s van Toelichtingen te vinden in het Staatsblad waarin zij zijn gepubliceerd. Het Invoeringsbesluit Omgevingswet leidt tot wijzigingen in deze regelingen. Zie voor de geconsolideerde versies (voorhangversies mei 2019) het Omgevingswetportaal.

De stukken hierboven vormen bundelingen van bestanden die op 20 augustus 2019 zijn opgehaald van overheid.nl en omgevingswetportaal.nl. Wij staan niet in voor de actualiteit of de volledigheid.