Advocaten overheid ruimtelijke ordening milieu

ALGEMEEN BESTUURSRECHT

U kunt met een veelheid aan overheidsbesluiten te maken krijgen. Denk aan subsidiebesluiten, besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en nog veel meer. Wij kunnen u bijstaan op het brede…

RUIMTELIJKE ORDENING

Een bijzonder deel van het bestuursrecht is het recht van de ruimtelijke ordening. Dat rechtsgebied gaat over de fysieke inrichting van ons land. Rijk, provincies en gemeenten hebben vele instrumenten om de…

MILIEU

De werkzaamheden op het terrein van het milieurecht zijn zeer uiteenlopend. Denk aan vergunningen voor windparken, motorcrossterreinen, veehouderijen. De procedures…

NATUUR

Wij hebben kennis en ervaring op het terrein van het natuurbeschermingsrecht. Wij denken graag met u mee hoe verder na het echec van het Programma Aanpak Stikstof. Wij adviseren u met plezier.

Overige rechtsgebieden

Wertheim advocatuur b.v. is ook actief op andere rechtsgebieden die een raakvlak hebben met de overheid, zoals contracteren met de overheid en overheidsaansprakelijkheidsrecht. Voor vragen die niet tot onze specialisatie behoren, kunnen wij u doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten met wie wij vaak samenwerken.

Over Wertheim advocatuur

Wertheim advocatuur b.v. is actief op het terrein van het bestuursrecht en het civiele recht: omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu), Wet openbaarheid van bestuur, subsidies, bekostiging, contracteren met de overheid, onrechtmatige overheidsdaad, planschade, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en telecommunicatierecht. De cliëntèle bestaat uit (semi-)overheden, woningcorporaties, particulieren en bedrijven.