Algemeen bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de rechtsverhouding tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds. Wertheim advocatuur b.v. kan u bijstaan op het brede terrein van het bestuursrecht. Zo stonden wij een gemeente bij in een kwestie waarin het Rijk naar het oordeel van de gemeente een te lage uitkering gaf om een wet uit te voeren, een bedrijf dat een subsidie wenste voor een innovatieve technologie en een horeca-ondernemer die volgens een gemeente niet aan regels voor portiers zou hebben voldaan. Wij hebben ervaring met politiek gevoelige zaken en geven bijvoorbeeld ook overheden second opinions in netelige kwesties.
Geverifieerd door MonsterInsights