Joost oude Egbrink

mr. J. (Joost) oude Egbrink
Advocaat uit Zwolle: Joost oude Egbrink. In 2013 studeerde Joost oude Egbrink cum laude af in de richting staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn scriptie had als titel: “Over voorwaardelijke verplichtingen en overeenkomsten. Een onderzoek naar de (mogelijke) doorkruising van de Wet ruimtelijke ordening”.

Tijdens zijn studie liep hij twee stages bij middelgrote advocatenkantoren. Daarnaast was hij tijdens zijn studie student-assistent bij zowel de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde als de vakgroep Europees en economisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na afloop van zijn studie liep Joost oude Egbrink stage bij een rechtbank, afdeling kanton. Na een tussenstop in de algemene rechtspraktijk besloot hij zijn passie te volgen in het bestuursrecht. Sinds 1 december 2016 is Joost oude Egbrink verbonden aan Wertheim advocatuur b.v.

Opleiding

 • Beroepsopleiding advocatuur (major strafrecht, minor privaatrecht, minor bestuursrecht)
 • Master Nederlands recht, richting Staats- en bestuursrecht (2013, cum laude) Scriptietitel: “Over voorwaardelijke verplichtingen en overeenkomsten. Een onderzoek naar de (mogelijke) doorkruising van de Wet ruimtelijke ordening.”
 • Bachelor rechtsgeleerdheid (2012)
 • Honoursprogramma bachelor rechtsgeleerdheid (2012)

Cursussen

 • Cursus Omgevingsrecht (2017) (VBR-A/IBR) (cijfer: 10)
 • Piketcursus strafrecht (2016)
 • Basiscursus personen- en familierecht (2015)
 • Cursus alimentatierekenen (2015)

Specialisaties

 • Algemeen bestuursrecht
 • Omgevingsrecht
 • Sociaalzekerheidsrecht

Lid van

 • Jonge Balie Zwolle (http://jongebaliezwolle.nl)
 • Kring van Zakelijke Adviseurs (http://kzazwolle.nl)
 • Young Professionals Zwolle (www.ypzwolle.nl)
 • VAR: Vereniging voor Bestuursrecht (www.verenigingvoorbestuursrecht.nl)
 • VBR-A: Vereniging voor bouwrecht-advocaten (http://www.ibr.nl/templates/mercury.asp?page_id=1512)

Werkervaring

 • Advocaat bij Wertheim advocatuur, december 2016-heden.
 • Advocaat bij Geerdink Advocaten, september 2015-november 2016.
 • Hoor- en beslismedewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, mei 2014-augustus 2015.

Nevenfunctie

 • Bestuurslid portefeuillehouder opleidingen Jonge Balie Zwolle