Joost oude Egbrink

mr. J. (Joost) oude Egbrink
In 2013 studeerde Joost oude Egbrink cum laude af in de richting staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn scriptie had als titel: “Over voorwaardelijke verplichtingen en overeenkomsten. Een onderzoek naar de (mogelijke) doorkruising van de Wet ruimtelijke ordening”.
Tijdens zijn studie liep hij twee stages bij middelgrote advocatenkantoren. Daarnaast was hij tijdens zijn studie student-assistent bij zowel de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde als de vakgroep Europees en economisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na afloop van zijn studie liep Joost oude Egbrink stage bij een rechtbank, afdeling kanton. Na een tussenstop in de algemene rechtspraktijk besloot hij zijn passie te volgen in het bestuursrecht. Sinds 1 december 2016 is Joost oude Egbrink verbonden aan Wertheim advocatuur b.v. Eind 2019 slaagde hij cum laude voor het examen van de specialisatieopleiding Grotius Algemeen bestuursrecht en eind 2021 eveneens cum laude voor het examen van de specialisatieopleiding Grotius Omgevingsrecht. Joost is per 1 september 2020 lid van de Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Oldambt.

Advocaat uit Zwolle: Joost oude Egbrink

Opleiding

 • Grotius Academie, Omgevingsrecht (december 2021) (cum laude)
 • Grotius Academie, Algemeen bestuursrecht (december 2019) (cum laude)
 • Beroepsopleiding advocatuur (major strafrecht, minor privaatrecht, minor bestuursrecht) (2018)
 • Leergang Omgevingsrecht (2017) (VBR-A/IBR) (cijfer: 10)
 • Master Nederlands recht, richting Staats- en bestuursrecht (2013, cum laude); scriptie: “Over voorwaardelijke verplichtingen en overeenkomsten. Een onderzoek naar de (mogelijke) doorkruising van de Wet ruimtelijke ordening.”
 • Honoursprogramma bachelor rechtsgeleerdheid (2012)
 • Bachelor rechtsgeleerdheid (2012)

Specialisaties

 • Algemeen bestuursrecht
 • Omgevingsrecht

Lid van

Werkervaring

 • Advocaat bij Wertheim advocatuur, december 2016-heden.
 • Advocaat bij Geerdink Advocaten, september 2015-november 2016.
 • Hoor- en beslismedewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, mei 2014-augustus 2015.

Nevenfuncties

 • Lid Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Oldambt
 • Gastannotator Bouwrecht, WoltersKluwer

Publicaties

2016

 • ABRS 21 december 2016, BR 2017/21 (voorwaardelijke verplichting in bestemmingsplan)

2017

 • ABRS 20 december 2017, BR 2018/18 (geen intern beraad als externe derde eigen belang behartigt)

2018

 • ABRS 10 januari 2018, BR 2018/34 (termijnoverschrijding verschoonbaar; last onder dwangsom onevenredig)
 • ABRS 6 juni 2018, BR 2018/64 (het college van B&W heeft in redelijkheid geen gebruik mogen maken van zijn bevoegdheid om handhavend op te treden)
 • ABRS 13 juni 2018, BR 2018/75 (voorwaardelijke verplichting handhaafbaar)
 • ABRS 31 oktober 2018, BR 2019/4 (aanleg en behoud van parkeerplaatsen is voldoende publiekrechtelijk verzekerd
 • ABRS 7 november 2018, BR 2019/10 (B&W Ommen hebben in redelijkheid niet kunnen besluiten om over te gaan tot handhavend optreden)

2019

 • ABRS 30 januari 2019, BR 2019/42 (ten onrechte toepassing gegeven aan art. 6:22 Awb bij motiveringsgebrek)

2020

 • ABRS 9 oktober 2019, BR 2020/4 (een-op-eeninpassing natuurvergunning in bestemmingsplan) (annotatie samen met R.S. Wertheim)
 • ABRS 29 januari 2020, BR 2020/28 (categorie gevallen waarin geen VVGB nodig is, voldoende duidelijk)
 • ABRS 8 april 2020, BR 2020/49 (reactieve aanwijzing onvoldoende gemotiveerd)

2022

 • ABRS 9 februari 2022, BR 2022/29 (annotatie onder nr. 30), ABRS 9 februari 2022, BR 2022/30 (annotatie samen met R.S. Wertheim)
Geverifieerd door MonsterInsights