Ruimtelijke ordening

Wij hebben specialistische kennis van het ruimtelijke-ordeningsrecht. Wij kunnen u adviseren over projectomgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en inpassingsplannen, over de ladder voor duurzame verstedelijking, over stedelijke ontwikkelingsprojecten, over de toepassing van de Crisis- en herstelwet, over de regels voor de aanleg van productie-installaties op grond van de Elektriciteitswet 1998, het verrichten van milieu-effectrapportages en nog veel meer. Schroomt u niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.
Geverifieerd door MonsterInsights