Ruimtelijke ordening

Wij hebben specialistische kennis van het ruimtelijke-ordeningsrecht, dat tegenwoordig is te vinden in de Omgevingswet en de onderliggende regelgeving. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren over omgevingsvergunningen, omgevingsvisies, omgevingsplannen, milieu-effectrapportages.

Geverifieerd door MonsterInsights