Milieurecht

Wij wijzen u graag de weg in het woud aan regelgeving, waar nodig in samenwerking met ingenieursbureaus. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken of betrokken geweest bij procedures over windturbineparken, een drijvend zonnepark, een motorcrossterrein en een geluidzone rondom een gezoneerd industrieterrein. Rob Wertheim is lid van de Vereniging Milieurechtadvocaten VMA, Joost aspirantlid.

Geverifieerd door MonsterInsights