Milieurecht

Wij wijzen u graag de weg in het woud aan regelgeving, waar nodig in samenwerking met ingenieursbureaus. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij procedures over een windpark, een drijvend zonnepark, een motorcrossterrein en een geluidzone rondom een gezoneerd industrieterrein. Rob Wertheim is lid van de Vereniging Milieurechtadvocaten VMA. Niet alleen in zijn advocatenpraktijk maar ook als lid en plaatsvervangend voorzitter van de bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland heeft hij te maken met ingewikkelde milieurechtelijke kwesties.