Milieurecht en natuurbeschermingsrecht

Wij wijzen u graag de weg in het woud aan regelgeving, waar nodig in samenwerking met ingenieursbureaus. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij procedures over een windpark, een drijvend zonnepark en een motorcrossterrein. Vaak spelen daarbij ingewikkelde kwesties rondom de Wet natuurbescherming. Wij volgen de ontwikkelingen (zoals de problematiek van de Programmatische Aanpak Stikstof) op de voet. Neemt u met vragen gerust contact op.