Natuurbeschermingsrecht

Wij hebben kennis en ervaring op het terrein van het (tegenwoordig in de Omgevingswet geïntegreerde) natuurbeschermingsrecht, zowel de soortenbescherming als de gebiedsbescherming (Natura 2000). De stikstofproblematiek speelt tegenwoordig in vrijwel elk omgevingsrechtelijk dossier. Wij adviseren u met plezier.

Geverifieerd door MonsterInsights