Actualiteiten

Parlementaire stukken Omgevingswet

Op onze site zijn nu de parlementaire stukken van het wetgevingstraject rondom de Omgevingswet te vinden. Klik hier. De Omgevingswet moet per 2021 in werking treden. De stukken die wij gebundeld hebben, beslaan al meer dan 9.000 pagina's, de stukken waarnaar met links...

Annotatie Joost over passeren gebreken (art. 6:22 Awb)

Joost oude Egbrink schrijft in Bouwrecht 2019/42 (aflevering 6) een annotatie over de toepassing van artikel 6:22 Awb. B&W Beesel verlenen een omgevingsvergunning voor het realiseren van een woonzorggebouw aan de Juffrouw Hensenlaan 2 in Beesel. In artikel 2.2.3 van...

Hoorcollege bestuursprocesrecht

Op 14 mei 2019 geeft Rob Wertheim aan rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen een hoorcollege over de uitspraak van de bestuursrechter en tijdige en finale geschilbeslechting door de bestuursrechter. Aan de orde komen onder meer de recente uitspraken van...

Annotatie Verdrag van Aarhus

Rob Wertheim heeft in het tijdschrift AB een noot geschreven over de vraag wie beroep mogen instellen na inspraak over ontwerpbesluiten conform het Verdrag van Aarhus. De rechtbank Limburg heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese...

Uitzending De Monitor KRO-NCRV Buisleidingen

Rob Wertheim is op 7 april 2019 te zien in een uitzending van KRO-NCRV De Monitor over de plannen voor ondergrondse buisleidingen nabij Helmond. Als dat niet in een bestemmingsplan staat, is het vaak lastig om erachter te komen wat voor plannen overheden met uw buurt...

Intern beraad Wet openbaarheid van bestuur

Joost oude Egbrink heeft in Bouwrecht van Wolters Kluwer een annotatie geschreven over de uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:3497 en het interne beraad in de zin van artikel 11 van de Wet openbaarheid van bestuur. De Afdeling is thans – anders dan voorheen – van oordeel dat...