Hoorcollege bestuursprocesrecht

Op 14 mei 2019 geeft Rob Wertheim aan rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen een hoorcollege over de uitspraak van de bestuursrechter en tijdige en finale geschilbeslechting door de bestuursrechter. Aan de orde komen onder meer de recente uitspraken van...

Annotatie Verdrag van Aarhus

Rob Wertheim heeft in het tijdschrift AB een noot geschreven over de vraag wie beroep mogen instellen na inspraak over ontwerpbesluiten conform het Verdrag van Aarhus. De rechtbank Limburg heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese...

Intern beraad Wet openbaarheid van bestuur

Joost oude Egbrink heeft in Bouwrecht van Wolters Kluwer een annotatie geschreven over de uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:3497 en het interne beraad in de zin van artikel 11 van de Wet openbaarheid van bestuur. De Afdeling is thans – anders dan voorheen – van oordeel dat...