Rob verzorgt op 21 mei 2024 als deeltijddocent aan de Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde een hoorcollege over de uitspraakbevoegdheden van de bestuursrechter en finale geschilbeslechting. De PowerPoint-presentatie vindt u hier:

2024-05-21 RS Wertheim_HC Bestuursr rechtsbescherming wk 5 Uitspraak Finale geschilbeslechting

Geverifieerd door MonsterInsights