Overige rechtsgebieden

Wij zijn ook actief op het terrein van de Wet openbaarheid van bestuur, subsidies, bekostiging, contracteren met de overheid, onrechtmatige overheidsdaad, planschade, de Algemene verordening gegevensbescherming, telecommunicatierecht en ambtenarenrecht.