Actualiteiten

Advies Adviescollege Stikstofproblematiek

Op 25 september 2019 wordt het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek ("Commissie Remkes"), "Niet alles kan", gepresenteerd. Het is hier op te halen. Wertheim advocatuur B.V. geeft hieronder enkele hoofdlijnen weer, soms met commentaar. Directe aanleiding...

Lees meer

Actualiteitenmiddagen SAM Advocaten

SAM Advocaten treft alweer voorbereidingen voor de halfjaarlijkse SAM-symposia, waarbij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht worden behandeld. Actuele uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State staan centraal....

Lees meer

Parlementaire stukken Omgevingswet

Op onze site zijn nu de parlementaire stukken van het wetgevingstraject rondom de Omgevingswet te vinden. Klik hier. De Omgevingswet moet per 2021 in werking treden. De stukken die wij gebundeld hebben, beslaan al meer dan 9.000 pagina's, de stukken waarnaar met links...

Lees meer

Hoorcollege bestuursprocesrecht

Op 14 mei 2019 geeft Rob Wertheim aan rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen een hoorcollege over de uitspraak van de bestuursrechter en tijdige en finale geschilbeslechting door de bestuursrechter. Aan de orde komen onder meer de recente uitspraken van...

Lees meer

Annotatie Verdrag van Aarhus

Rob Wertheim heeft in het tijdschrift AB een noot geschreven over de vraag wie beroep mogen instellen na inspraak over ontwerpbesluiten conform het Verdrag van Aarhus. De rechtbank Limburg heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese...

Lees meer

Uitzending De Monitor KRO-NCRV Buisleidingen

Rob Wertheim is op 7 april 2019 te zien in een uitzending van KRO-NCRV De Monitor over de plannen voor ondergrondse buisleidingen nabij Helmond. Als dat niet in een bestemmingsplan staat, is het vaak lastig om erachter te komen wat voor plannen overheden met uw buurt...

Lees meer