Actualiteiten

Annotatie Verdrag van Aarhus

Rob Wertheim heeft in het tijdschrift AB een noot geschreven over de vraag wie beroep mogen instellen na inspraak over ontwerpbesluiten conform het Verdrag van Aarhus. De rechtbank Limburg heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese...

Uitzending De Monitor KRO-NCRV Buisleidingen

Rob Wertheim is op 7 april 2019 te zien in een uitzending van KRO-NCRV De Monitor over de plannen voor ondergrondse buisleidingen nabij Helmond. Als dat niet in een bestemmingsplan staat, is het vaak lastig om erachter te komen wat voor plannen overheden met uw buurt...

Intern beraad Wet openbaarheid van bestuur

Joost oude Egbrink heeft in Bouwrecht van Wolters Kluwer een annotatie geschreven over de uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:3497 en het interne beraad in de zin van artikel 11 van de Wet openbaarheid van bestuur. De Afdeling is thans – anders dan voorheen – van oordeel dat...