In de Jubileumuitgave “Veranderend Bouwrecht. 25 jaar VBR-A” (van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten) heeft Rob een hoofdstuk over de geschiedenis van de inspraak conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) met een doorkijkje naar participatie en inspraak onder de komende Omgevingswet geschreven. Zie ook de link naar de universiteitspagina van Rob en naar het Instituut voor Bouwrecht.

Geverifieerd door MonsterInsights