Op 14 mei 2019 geeft Rob Wertheim aan rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen een hoorcollege over de uitspraak van de bestuursrechter en tijdige en finale geschilbeslechting door de bestuursrechter. Aan de orde komen onder meer de recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de digitale ondertekening en de openbaarheid van rechterlijke uitspraken (ECLI:NL:RVS:2019:1390 en ECLI:NL:RVS:2019:1400).

Geverifieerd door MonsterInsights