Joost oude Egbrink heeft in Bouwrecht van Wolters Kluwer een annotatie geschreven over de uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:3497 en het interne beraad in de zin van artikel 11 van de Wet openbaarheid van bestuur. De Afdeling is thans – anders dan voorheen – van oordeel dat aan een beraad het interne karakter ontvalt indien daarbij een externe is betrokken die niet een eigen belang behartigt dat als zodanig bij het beraad een rol speelt. Hij adviseert in dat geval niet, of niet uitsluitend, in het belang van het bestuursorgaan dat hem om advies vraagt, maar zijn inbreng wordt (mede) ingegeven door een eigen belang bij de uitkomst van het beraad. Documenten van externe derden, zoals bedoeld in de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 11 van de Wet openbaarheid van bestuur, die zijn opgesteld met het oog op intern beraad, kunnen naar het oordeel van de Afdeling slechts onder intern beraad vallen in het geval dat de externe derde geen ander belang heeft dan het bestuursorgaan vanuit de eigen ervaring en deskundigheid een opvatting te geven over een bestuurlijke aangelegenheid.

Geverifieerd door MonsterInsights