Joost oude Egbrink schrijft in Bouwrecht 2019/42 (aflevering 6) een annotatie over de toepassing van artikel 6:22 Awb. B&W Beesel verlenen een omgevingsvergunning voor het realiseren van een woonzorggebouw aan de Juffrouw Hensenlaan 2 in Beesel. In artikel 2.2.3 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 is bepaald waaraan een ruimtelijk plan dat voorziet in het toestaan van een nieuwe functie dient te voldoen. Daarbij dient de mogelijkheid te worden bezien om deze functie in leegstaande monumentale en beeldbepalende gebouwen onder te brengen. De toelichting bij het ruimtelijk plan dient een verantwoording te bevatten over de wijze waarop hieraan invulling is gegeven. Volgens B&W Beesel is daarnaar gekeken, maar een expliciete motivering ontbreekt in de omgevingsvergunning. Kan zo’n gebrek met artikel 6:22 Awb worden gepasseerd? In dit concrete geval (ECLI:NL:RVS:2019:244) niet. Joost bespreekt in welke gevallen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gebreken passeert. De annotatie vindt u hier BR 2019 42 m.nt. oude Egbrink.

Geverifieerd door MonsterInsights