Cliënten

Wij werken onder meer voor:

Woningstichting Openbaar Belang te Zwolle

* Gelet op ons beroepsgeheim maken wij de namen van cliënten alleen met hun toestemming bekend